TOIMINTA

ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖ

Yhdistyksen toiminta on ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä alle 18-vuotiaiden nuorten parissa. Monon päivystystoiminta on nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa kohtaamis-, auttamis- ja kriisityötä kohdistuen erityisesti päihteiden, väkivallan tms. vuoksi tilapäisesti kriisitilanteessa tai riskiolosuhteissa oleviin nuoriin.

Toimintaan kuuluu myös tarvittaessa ammattiavun paikalle saattaminen ja jatkotoimenpiteiden varmistaminen sekä tilanteen purku yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa sekä tarvittava palveluohjaus muihin tukitoimenpiteisiin. Monon Side tekee yhteistyötä muiden alueen nuoriso- ja päihdetyön toimijoiden kanssa. Monon päivystystoiminta tuottaa jatkuvaa reaaliaikaista ja pitkän aikavälin tietoa muille nuoriso- ja päihdealan toimijoille nuorten itseohjautuvasta vapaa-ajan vietosta ja päihteiden käytöstä.

Tärkeä osa Monon Side ry:n toiminta-ajatusta on ennaltaehkäisevän päihdetyön tekeminen päivystyksen lisäksi kasvatustoiminnan keinoin. Kasvatuksellisella toiminnalla Mono pyrkii tavoittamaan myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät vietä aikaansa kaupungilla.

Toiminnalla pyritään ehkäisemään päihdekokeiluja, päihteiden käytön aloittamista ja riskikäyttöä nuorten keskuudessa. Kasvatustoiminnalla pyritään vaikuttamaan myös aikuisväestöön ja heidän päihdeasenteisiinsa, erityisesti nuoriin kohdistuvissa kysymyksissä.

Skip to content