HISTORIA

MONON TARINA – KISAPARTIOINNISTA OSAKSI NUORTEN ELÄMÄÄ

Suullisen perimätiedon mukaan Mono on aloittanut toimintansa Lahdessa jo 1970-luvun loppupuolella. Lahden kaupungin erityisnuorisotyö koulutti nuorisotoimen työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia päivystämään Salpausselän kisoihin ja huolehtimaan kisaviikonloppua viettävistä nuorista juhlijoista. Tästä kerran vuodessa olleesta päivystystapahtumasta toiminta kehittyi vuonna 1991 alkaneeseen katupartiointi- ja huoltopäivystystoimintaan.

Ensimmäistä kertaa katupartiointikoulutus järjestettiin helmikuussa 1990. Koulutuksen järjesti työryhmä, jossa olivat mukana sosiaaliviraston erityisnuorisotyö, nuoriso- ja koulutoimi, seurakuntien erityisnuorisotyö, Suomen Punainen Risti ja Lahden poliisilaitos. Mallia katupartiointiin otettiin Västeråsista.

Monon vapaaehtoisten kesken perustettiin vuonna 1992 tukiyhdistys, Monon Side ry, jonka tarkoituksena on ylläpitää toimintaa.

Skip to content