Yhdistys

 

Salpausselän kisoista 1970-luvulla alkanut partiointi järjestäytyi vuonna 1992, kun Monon Side ry perustettiin vapaaehtoisten kesken. Yhdistyksen tehtävänä on mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta niin katupartioinneissa kuin ennaltaehkäisevässä päihdetyössäkin.

 

Yhdistyksen jäseniä ovat päivystävät vapaaehtoiset. Yhdistyksen hallinnosta vastaa jäsenistä muodostunut johtokunta. Johtokunnan edustajat valitsee jäsenistö yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.  Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous vahvistaa edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.  Lisäksi yhdistyksellä on kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä sekä yrityksiä.

 

Monon Side ry:n rahoitus koostuu erilaisista avustuksista, lahjoituksista ja jäsenmaksuista. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämän avustuksen turvin pyöritetään yhdistyksen perustoimintaa.  Lions Club Lahti Masto tukee Monon toimintaa vastaamalla auton ylläpitokustannuksista. Koulutukset, hankinnat yms. rahoitetaan mahdollisuuksien mukaan lahjoitusvaroin.

 

Monon Side ry toimii paikallisesti useiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa yhteistyössä. Päivystystoiminnassa yhteistyötä Lahden yössä tehdään poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon kanssa.  Erityisesti nuorten suosimien ajankohtien ja tapahtumien päivystys toteutetaan yhteistyössä Lahden Nuorisopalveluiden ja SPR Lahden osaston kanssa.  Jälkikontakteissa sekä nuorten tarvitsemissa tukipalveluissa Lahden Nuorisopalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Yhdistys toimii aktiivisesti lahtelaisella ennaltaehkäisevän päihdetyön kentällä.  Monon Side ry on mukana Lahden Pete-ryhmässä. Pete on ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä, jonka tarkoitus on yhteisvoimin toteuttaa ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä. Monon Side ry on ollut aktiivisesti toteuttamassa kuudesluokkalaisille suunnattua Päihdeputkea sekä energiajuomiin keskittynyttä Pärinätöntä viikkoa.

 

 

 

Viimeksi päivitetty 04.06.2018 15:25